Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w maju 2020r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu maju odbędą się w następujących terminach:

• 19 maja 2020 r. godz. 12:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji / posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Rozpatrzenie petycji z dnia 21 marca 2020 roku w interesie publicznym „ Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.
3. Rozpatrzenie petycji z dnia 2 kwietnia 2020 roku w interesie publicznym w zakresie przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej”)
4. Zakończenie.

• 19 maja 2020 r. godz. 13:00 – wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z Komisją Budżetu i Samorządu. / posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Analiza kosztów oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pom. w roku 2019.
3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy. Przekazanie sprawozdania z wykonania planu celów finansowo – rzeczowych Gminy za 2019 r.
4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
5. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
6. Zapytania, sprawy różne.
7. Zakończenie

Informacje

Rejestr zmian