Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w październiku 2019 r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku planuje się odbyć w następujących terminach:

• 17 październik 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej oraz Komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

• 22 październik 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
10.10.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian