Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we wrześniu 2019 r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 16 września 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/
    1. Rozpatrzenie skargi z dnia 02.09.2019 r. na działania Dyrektora Przedszkola Publicznego.
  • 19 września 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej oraz Komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/
  • 20 września 2019 r. o godz. 14.30 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
10.09.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian