Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2020r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 16 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 – Komisja Rewizyjna wspólnie z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji /posiedzenie w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
4. Zapytania, sprawy różne.
5. Zakończenie.

  • 20 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej /posiedzenie w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
4. Zapytania, sprawy różne.
5. Zakończenie.

  • 21 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Porządek posiedzenia:
1.Sprawy regulaminowe.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
4.Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
5.Przygotowania do zorganizowania Forum Samorządów Szkolnych w celu odbycia
kampanii wyborczej dla powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim.
6. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
7. Zapoznanie się z wpływającą korespondencją do Komisji.
8.Zapytania, wnioski, sprawy różne.
9.Zakończenie.

  • 22 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji /posiedzenie w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Rozpatrzenie petycji z dnia 02.12.2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
3. Rozpatrzenie petycji z dnia 06.12.2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego.
4. Zapytania, sprawy różne.
5. Zakończenie.

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
09.01.2020 r.

Informacje

Rejestr zmian