Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we wrześniu 2019r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 9 września 2019 r. o godz. 1400 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji /posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13, wjazd od strony ulicy Jana Pawła II/
    1) Rozpatrzenie petycji w sprawie niezwłocznego uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo.

Informacje

Rejestr zmian