Terminy posiedzenia komisji rady miejskiej w grudniu 2019 r. cz. 2

Informuję, iż posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu odbędzie się w następującym terminie:

• 27 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 – Komisja Budżetowa i Samorządu /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
23.12.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian