Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 67/2017 22.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 56/2017 09.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 66/2017 17.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 55/2017 17.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 58/2017 11.05.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 57/2017 11.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 54/2017 05.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 54/2017 w sprawie ustalenia cennika opłat na pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 55/2017 09.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 40/36 oraz 40/37, położonych w obrębie ewidencyjnym Piątkowo Szczegóły
pisma okólne 1/2016 15.07.2016 Obowiązujący Pismo okólne Nr 1 /2016 zmieniające Pismo Okólne Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 53/2017 26.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 27/2017 24.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 19/2017 09.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 50/2017 20.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 52/2017 20.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli i kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/194/17 19.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/194/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/193/17 19.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/193/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/192/17 19.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 48/2017 07.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz wprowadzenia Planu akcji kurierskiej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 51/2017 20.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie powołania koordynatora gminnego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 49/2017 12.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
« 1 2 3 25 26 »