Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 150/2019 06.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie powołania komisji do wyceny gruntów Gminy Kowalewo Pomorskie na potrzeby ewidencji księgowej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 66/2018 09.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie: refundacji zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 173/2018 25.10.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 173/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 151/2019 06.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 151/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze III przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/95/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/95/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/94/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/94/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/93/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/93/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/92/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/92/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/91/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XI/91/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 147/2019 23.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 147 /2019 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 146/2019 21.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 146 /2019 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie nr 149/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 138/2019 11.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 138/2019 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 128/2019 26.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 128/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 141/2019 18.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 139/2019 16.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 139/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 132/2019 08.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 132/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Osiedlowego Osiedle Jana Kochanowskiego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 131/2019 07.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 131/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Napole Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 133/2019 09.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 133 /2019 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 134/2019 09.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 134/2019 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 130/2019 03.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 130/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 57 58 »