Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 20/2020 06.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 22/2020 14.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 21/2020 06.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 21/2020 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 18/2020 31.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 18 /2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 15/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 6/2020 07.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 5/2020 07.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2020 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 12/2020 16.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 53/2019 02.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 53/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 142/2019 18.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 142/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 143/2019 18.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 143/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim – Pływalnia Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 200/2018 31.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 200/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 10/2020 14.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 9/2020 10.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 13/2020 16.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w  Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 7/2020 10.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie: wprowadzenia regulaminu zasad i używania symboli oraz insygniów Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 8/2020 10.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2022 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 191/2019 31.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie 191/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 188/2019 27.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 188/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 185/2019 18.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 185/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 61 62 »