Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 110/2017 11.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 110/2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 109/2017 11.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 109/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 111/2017 14.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 111/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 108/2017 10.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 108/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 106/2017 04.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 106/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 105/2017 01.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 105/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 104/2017 01.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 104/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 100/2017 27.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 103a/2017 31.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 103a/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 101/2017 27.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 103/2017 28.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia, najmu, użytkowania i użyczania nieruchomości gruntowych na okres do lat trzech Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 102/2017 27.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 102/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 92/2017 30.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 grudnia 2016 roku Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 99/2017 24.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 96/2017 20.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 97/2017 20.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu ekologicznego pn. Ekowypady za elektroodpady Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 86/2017 22.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie przeprowadzenia konkursu „Na Witacza Dożynkowego” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 95/2017 18.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”   Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 90/2017 30.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 91/2017 30.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie wprowadzenia opłat za bilet indywidualnego korzystania z pływalni w Kowalewie Pomorskim „Senior” Szczegóły
« 1 2 3 28 29 »