Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 79/2017 09.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 84/2017 21.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 119/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 82/2017 13.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 81/2017 13.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 80/2017 13.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 83/2017 20.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 83 /2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 78/2017 08.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie wysokości nagród za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach w konkursie „Piękna Gmina” 2016 r., przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 77/2017 07.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie zasad wymiany okien i drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 72/2017 30.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 70/2017 24.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 76/2017 01.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 75/2017 01.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 73/2017 30.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 74/2017 30.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 68/2017 22.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie „Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 61/2017 15.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 60/2017 15.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 59/2017 15.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 64/2017 16.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 64/2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 63/2017 16.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 63/2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Szczegóły
« 1 2 3 26 27 »