Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XXI/173/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/173/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/172/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/172/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/171/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/171/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/170/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/170/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/169/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/169/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/168/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/168/20 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Wielka Łąka, Elzanowo, Bielsk i Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/167/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/167/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/166/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/166/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/165/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/165/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/164/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/164/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/161/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/163/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/163/20 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/162/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/162/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kowalewo Pomorskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/160/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/159/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/159/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/158/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/158/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/157/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/157/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/156/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/156/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/155/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/155/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020r. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/154/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/154/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 marca 2020 roku Szczegóły
« 1 2 3 25 26 »