Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XXX/255/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/255/21 w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach oraz zmian w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/254/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/254/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/253/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/253/21 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/252/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/252/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 marca 2021 r. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/251/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/251/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/250/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/250/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/249/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/249/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 63/2021 02.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 63/2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu pn. „Zrób coś twórczego z odpadu starego” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 62/2021 01.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 62/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 61/2021 01.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 56/2021 24.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 56/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 57/2021 26.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 57/2021 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 52/7, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 88/2020 11.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 88/2020 w sprawie określenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 16/2021 29.01.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2021 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 54/2021 12.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 54/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 53/2021 12.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 53/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 49/2021 29.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 52/2021 12.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnoszących się do projektu uchwały w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach oraz zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 51/2021 11.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 51/2021 w sprawie uchylenia Zarządzenie nr 117/2020 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19.10.2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczenia wynajmu świetlic wiejskich Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 90/2020 14.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 90/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
« 1 2 3 4 80 81 »