Przetargi

Nr przetargu Temat
TIiGG.6840.2016 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 81/1) Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 118) Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 36/4) Szczegóły
TIiGG.6845.26.5.2016 Burmistrz Miasta ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 42/2 o powierzchni łącznej 125,40 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
TIiGG .6840.2016 Burmistrz Miasta w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do gruntu, działka oznaczona numerem geod. 97 o pow. 0.1326 ha, położona w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie i prawa własności do budynku z gruntem związanego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątkowo (nr dz. 24/7), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole (nr dz. 30), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki (nr dz. 15), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
TIiGG Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni łącznej 97 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
TIiGG.6840.5.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4, o pow. użytkowej 40,82 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 21 przy ul. Plac 700-lecia w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
TIiGG.6840.7.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3, o pow. użytkowej 59,65 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 12 przy ul. 23 Stycznia w Kowalewie Pomorskim łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki pod budynkiem. Szczegóły
TIiGG.6845.26.4.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczonej geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni łącznej 97 m2 Szczegóły
TIiGG.6840.3.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – Pluskowęsy, nr dz. 118/4 Szczegóły
TIiGG.6840.2.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 3, o pow. użytkowej 23,54 m2, ul. Fosa Jagiellońska 10 (zamieszczono w poprzednim BIP dnia 25.08.2016r.) Szczegóły
TIiGG.6845.26.4.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni 200 m2 Szczegóły
TIiGG.7125.1.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 6/3, Kowalewo Pomorskie Plac 700-lecia 1a Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »