Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VIII/69/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 23 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398, zm. z 2019 r., poz. 730) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian