Uchwała nr XIV/110/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.01.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=217
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 217
  • Nr aktu prawnego XIV/110/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz 1696, poz. 1815), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900, poz. 924, poz. 1495, poz. 1556, poz. 1520, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1978, poz. 2200), oraz art. 6 „l” ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian