Uchwała nr XIV/112/19 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIV/112/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U z 2019 r. poz. 1309, poz.1696, poz.1815), w związku z art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2192, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1622 , poz.1696)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian