Uchwała Nr XXIV/209/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kowalewo Pomorskie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3416
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3416/2017
  • Nr aktu prawnego 209/XXIV/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kowalewo Pomorskie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 744, Dz.U. 2017 r. poz. 1389)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian