Uchwała Nr XXIV/212/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIV/112/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2016r., poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016r., poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 9 ust. 1, art. 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017r., poz. 1073)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian