Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-11-21 14:57:06 Zarządzenie nr 159/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
2 2019-11-21 14:49:47 Zarządzenie nr 149/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
3 2019-11-21 14:44:02 Zarządzenie nr 148/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
4 2019-11-21 14:37:40 Zarządzenie nr 140/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
5 2019-11-21 14:32:30 Zarządzenie nr 137/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
6 2019-11-21 14:12:36 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części strychu na funkcję mieszkalną w istniejącym budynku wielorodzinnym na działce o nr ewid. 38/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
7 2019-11-19 16:02:18 Zapytanie ofertowe: odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. Szczegóły
8 2019-11-19 12:13:40 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
9 2019-11-15 13:57:03 Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie powołania komisji do wyceny gruntów Gminy Kowalewo Pomorskie na potrzeby ewidencji księgowej Szczegóły
10 2019-11-14 13:24:35 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 13.11.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 38/6, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
11 2019-11-12 22:34:55 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny TOE 136G Szczegóły
12 2019-11-12 22:29:53 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
13 2019-11-12 22:23:53 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO JELCZ nr rejestracyjny TOB 432G Szczegóły
14 2019-11-12 22:05:31 Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie: refundacji zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
15 2019-11-12 15:02:52 Zarządzenie nr 173/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
16 2019-11-12 14:56:54 Zarządzenie Nr 151/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze III przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
17 2019-11-12 14:45:58 Zawiadomienie: zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.16.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 143 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
18 2019-11-05 23:22:18 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 125 PE wraz z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych o numerach adresowych 15, 16, 16A, 17 i 19 w Szychowie Szczegóły
19 2019-10-31 14:43:09 UCHWAŁA NR XI/95/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
20 2019-10-31 14:40:14 UCHWAŁA NR XI/94/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
« 1 2 3 4 114 115 116 »