Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-03-27 14:39:06 Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
2 2017-03-27 14:34:58 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
3 2017-03-24 13:51:14 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Szewa, Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
4 2017-03-24 08:25:16 Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
5 2017-03-24 08:18:10 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23.03.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
6 2017-03-24 08:14:13 XXI Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 29 marca 2017 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II o godzinie 15:30 odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej.… Szczegóły
7 2017-03-24 08:07:41 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4, o pow. użytkowej 32,33 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 11 przy ul. Plac 700-lecia w Kowalewie Pomorskim łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem Szczegóły
8 2017-03-24 07:57:57 Komunikat z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017r. Szczegóły
9 2017-03-24 07:53:29 Komunikat z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających Szczegóły
10 2017-03-24 07:49:15 Obwieszczenie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
11 2017-03-23 07:05:50 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 22.03.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 6/1, Kowalewo Pomorskie ul. Plac 700- lecia 1) Szczegóły
12 2017-03-20 14:45:07 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole (nr dz. 36/5) Szczegóły
13 2017-03-20 07:54:50 Interpretacja indywidualna w zakresie podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych - FN.310.2.2016 Szczegóły
14 2017-03-20 07:53:21 Interpretacja indywidualna w zakresie podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych - FN.310.1.2016 Szczegóły
15 2017-03-16 14:42:56 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach utrzymania projektu ”Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
16 2017-03-16 12:53:57 Wynik kontroli: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013r. Szczegóły
17 2017-03-16 12:44:26 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. w imieniu której, na mocy pełnomocnictwa z dnia 24.11.2016 r. znak Or.077.111.2016 działa Aleksandra Jaczun–Dorau reprezentująca Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau , z siedzibą przy ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń , wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 9, 17, 16, 8, 5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Kowalewo Pomorskie oraz na działkach nr ewidencyjny 148, 144, 141, 260, 257, 256, 249/4, 240 położonych w obrębie ewidencyjnym Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
18 2017-03-10 13:27:55 Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
19 2017-03-10 13:23:39 Zarządzenie 30/2017 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Przywracamy urok naszej gminie” przeprowadzonym w 2016 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
20 2017-03-10 13:20:19 Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną” przeprowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie w edycji 2016/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 34 35 36 »