Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-06-23 13:36:45 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz 118/4) Szczegóły
2 2017-06-23 13:24:54 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz 361, Mariany) Szczegóły
3 2017-06-23 13:19:12 Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
4 2017-06-22 07:14:56 Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 119/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
5 2017-06-20 13:50:10 Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” Szczegóły
6 2017-06-20 13:46:17 Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
7 2017-06-20 13:38:17 Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
8 2017-06-20 13:34:14 Zarządzenie Nr 83 /2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
9 2017-06-20 13:29:54 Ogłoszenie o konkursie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Wielkie Rychnowo 53, 87- 410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
10 2017-06-20 13:07:43 Zapytanie ofertowe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych autystycznych Szczegóły
11 2017-06-20 10:25:03 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 19.06.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki nr 220/1 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działki nr 51/101 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
12 2017-06-20 10:00:57 Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej Szczegóły
13 2017-06-14 21:47:16 Projekty uchwał XXIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
14 2017-06-14 16:15:34 Informacja podsumowująca z konsultacji społecznych w sprawie zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Po zakończeniu konsultacji społecznych, przeprowadzonych w okresie od 2 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. przedstawiamy Państwu: Szczegóły
15 2017-06-14 16:06:08 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 12 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017r. Szczegóły
16 2017-06-14 15:59:38 Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim sporządzony dnia 11 czerwca 2017r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
17 2017-06-14 15:54:18 Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim sporządzony dnia 11 czerwca 2017r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
18 2017-06-14 14:29:02 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4, o pow. użytkowej 16,40 m 2znajdującego się w budynku numer 31 w Bielsku, Gmina Kowalewo Pomorskie wraz z pomieszczeniem przynależnym (obejmującym pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 14,84 m2), łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem Szczegóły
19 2017-06-14 13:48:19 XXIII Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 21 czerwca 2017 r. o godzinie 15:30 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom. im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie… Szczegóły
20 2017-06-13 16:14:06 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 12.06.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 64/2 Nowy Dwór; działka nr 148/1 Sierakowo) Szczegóły
« 1 2 3 4 42 43 44 »