Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-10-15 11:55:25 Obwieszczenie z dnia 15.10.2021 r.: (Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęci u procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi i stacją transformatorową, zlokalizowanej na działce nr 305, w obrębie Zapluskowęsy, jednostka ewidencyjna Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko dobrzyński, województwo kujawsko pomorskie”) Szczegóły
2 2021-10-15 11:48:25 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego - Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.24.2021 z dnia 15.10.2021 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi i stacją transformatorową, zlokalizowanej na działce nr 305, w obrębie Zapluskowęsy, jednostka ewidencyjna Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
3 2021-10-15 10:06:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.10.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny (dot. działka nr 56/1 i 57 obręb ewidencyjny Piątkowo) Szczegóły
4 2021-10-14 14:24:58 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.23.2021 z dnia 14.10.2021 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, powiększenie hali produkcyjno-magazynowej w trakcie budowy, budowa silosów magazynowych w ramach istniejącej powierzchni magazynowej, przeznaczenie istniejącego terenu utwardzonego na parking samochodów osobowych ” Szczegóły
5 2021-10-14 11:20:04 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - maszyny do obróbki metali – tokarni o numerze identyfikacyjnym TUJ 48 nr 1181400 -3012 , rok budowy - 1964 Szczegóły
6 2021-10-13 14:15:26 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w październiku 2021 r. Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku planuje się odbyć w następującym terminie: 19 października 2021 r. godz. 14:00 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej,… Szczegóły
7 2021-10-13 13:14:45 Petycja dotycząca wydatkowania środków na profilaktykę alkoholową Szczegóły
8 2021-10-12 14:31:41 Zarządzenie nr 100/2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
9 2021-10-12 14:10:22 Zarządzenie nr 104/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
10 2021-10-12 11:31:03 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
11 2021-10-12 11:22:13 Zarządzenie nr 107/2021 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
12 2021-10-12 07:22:06 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy znak TIiGG.6730.68.2021 z dnia 12.10.2021r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,0 MW z możliwością realizacji w trzech etapach – każdy o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 35/1 obręb ewidencyjny Frydrychowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
13 2021-10-11 10:30:47 Wniosek Nr 30 z dnia 04.10.2021 r. Szczegóły
14 2021-10-08 10:38:04 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, pełnomocnik p. Tadeusz Lipiński ENERGO-LIPEX SP. Z O.O., ul. Wodniacka 4, 87-124 Złotoria wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci, przebudowie istniejącej sieci energetycznej dla potrzeb zasilania działek o nr geod. 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17 – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 22/6, 41, 23, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17, obręb ewidencyjny Kiełpiny, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
15 2021-10-08 08:55:26 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 07.10.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 120, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
16 2021-10-08 08:53:15 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 07.10.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 339/1, Mariany) Szczegóły
17 2021-10-08 07:56:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie) Szczegóły
18 2021-10-08 07:54:44 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „KNIEJA” w Toruniu, teren polowania: Bielsk – Lipienica – Szychowo – Chełmonie) Szczegóły
19 2021-10-07 12:56:08 Obwieszczenie: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „MLEWO” o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach nr. ew. 7 i 17 w miejscowości Mlewo, Gmina Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
20 2021-10-06 12:54:34 Uchwała Nr XXXIII/284/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
« 1 2 3 4 178 179 180 »