Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-18 13:32:26 Obwieszczenie: Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 2A i studni nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Mariany gm. Kowalewo Pomorskiego, pow. golubsko-dobrzyński na terenie działek ewidencyjnych: nr 339/2 obręb ewid. nr 0009 Mariany i nr 251/2 obręb ewid. nr 0022 Wielkie Rychnowo Szczegóły
2 2020-09-18 09:56:49 Projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
3 2020-09-18 09:21:24 XXII Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 25 września br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XXII Sesja Rady… Szczegóły
4 2020-09-16 12:00:47 Zarządzenie nr 73 b/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
5 2020-09-16 11:34:31 Zapytanie ofertowe na "Przebudowę filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące" Szczegóły
6 2020-09-15 15:10:27 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
7 2020-09-15 13:14:21 Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 Szczegóły
8 2020-09-15 13:08:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie) Szczegóły
9 2020-09-14 11:49:13 Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
10 2020-09-11 11:04:54 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 67/17 Frydrychowo) Szczegóły
11 2020-09-10 13:27:53 Notatka urzędowa z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 02.09.2020 Szczegóły
12 2020-09-09 08:25:02 Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
13 2020-09-08 15:11:36 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 07.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 52/7 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, cz.dz. 144 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, dz. 382/2 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, dz. 23/1 Napole, dz. 116/1 Nowy Dwór, cz. dz. nr 157/2 Pruska Łąka, cz. dz. nr 217/6 Pluskowęsy, cz. dz. nr 96/1 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
14 2020-09-04 08:44:01 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr ewid. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9 oraz 105/10 w miejscowości Borówno – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10, 102/11 obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
15 2020-09-03 14:15:21 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej we wrześniu 2020 r. Informuję, iż wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w miesiącu sierpniu br. odbędzie się w następującym terminie: 8 września  2020 r. godz. 14:00 - wspólne posiedzenie Komisji Skarg,… Szczegóły
16 2020-09-03 14:01:03 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, wymianie słupów SN - realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 5, 6, 59, 72, 7, 10/7, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 15/6, 18, 102, 15/9, 15/10, 28/4, 28/5, 29, 36/1, 37, 58, 46, 50, 53/5, 55, 56, 57/1, 75/3, 75/11, 75/12, 103/1, 103/2, 108 obręb ewidencyjny Lipienica oraz na działkach o numerach ewid. 100, 105, 230, 108/1, 228/1, 238/3, 229 obręb ewidencyjny Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
17 2020-08-31 10:13:18 Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
18 2020-08-31 10:10:20 Zarządzenie nr 85/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
19 2020-08-28 13:43:56 Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
20 2020-08-28 13:31:37 Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Gminie Kowalewo Pomorskie przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 140 141 142 »