Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-04-25 07:38:43 Uchwała Nr XXII/194/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
2 2017-04-25 07:33:16 Uchwała Nr XXII/193/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
3 2017-04-25 07:27:14 Uchwała Nr XXII/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
4 2017-04-25 07:09:23 Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz wprowadzenia Planu akcji kurierskiej Szczegóły
5 2017-04-24 14:02:08 INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
6 2017-04-24 13:53:03 Uchwała Nr 1/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Szczegóły
7 2017-04-24 08:47:45 Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie powołania koordynatora gminnego Szczegóły
8 2017-04-21 12:51:09 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE: W dniach od 2 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
9 2017-04-21 12:49:47 Informacja: W dniach od 02 maja 2017 r. do dnia 05 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
10 2017-04-21 09:28:52 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 196 w miejscowości Frydrychowo Szczegóły
11 2017-04-21 09:17:57 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 50 w miejscowości Elzanowo Szczegóły
12 2017-04-21 09:14:44 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 42 w miejscowości Mlewiec Szczegóły
13 2017-04-20 14:56:52 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 72 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
14 2017-04-19 14:35:28 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 18.04.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 146, Bielsk) Szczegóły
15 2017-04-14 14:55:25 Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
16 2017-04-14 14:46:31 Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
17 2017-04-14 14:37:12 Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
18 2017-04-14 14:21:21 Projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
19 2017-04-14 13:06:49 XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:30 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom. im. Władysława Stanisława Reymonta w… Szczegóły
20 2017-04-13 18:12:23 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 12.04.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 11/12, cz. dz. nr 43/3 - 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) ) Szczegóły
« 1 2 3 4 37 38 39 »