Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-05-24 13:52:16 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na kwiecień 2017 roku Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu planuje się odbyć w następujących terminach: 2 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 - Komisja Rewizyjna /posiedzenie w Urzędzie Miejskim, ul.… Szczegóły
2 2017-05-24 13:49:07 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.… Szczegóły
3 2017-05-24 13:44:16 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o… Szczegóły
4 2017-05-24 13:38:51 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany (nr dz. 339/4) Szczegóły
5 2017-05-23 15:02:55 Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego na Centrum Rekreacji i Sportu - Pływalnia ul. Jana Pawła II 2a w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
6 2017-05-23 14:44:15 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie "Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola" z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
7 2017-05-23 13:51:37 Informacja o omyłkowym zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Szczegóły
8 2017-05-23 13:31:04 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany (nr dz. 364) Szczegóły
9 2017-05-23 10:37:48 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany (nr dz. 339/1) Szczegóły
10 2017-05-22 15:04:23 Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
11 2017-05-22 13:51:48 Informacja opublikowana na podstawie ustawy o systemie oświaty Szczegóły
12 2017-05-22 13:46:23 Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
13 2017-05-22 13:42:04 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 187 w miejscowości Sierakowo Szczegóły
14 2017-05-22 13:39:16 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 31/2 w miejscowości Szewa Szczegóły
15 2017-05-19 11:04:44 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany ( dz. nr 362) Szczegóły
16 2017-05-19 08:16:09 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Bielsk (dz. nr 20/1) Szczegóły
17 2017-05-19 07:49:55 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy (nr dz. 74/2) Szczegóły
18 2017-05-19 07:18:45 Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
19 2017-05-19 07:13:34 Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
20 2017-05-17 22:25:09 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Finansowym Szczegóły
« 1 2 3 4 40 41 42 »