XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:30 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom. im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom., odbędzie się XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XXII nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027,
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie.

3. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian