Zakup i transport kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich oraz frakcji 0 – 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich, w ilości ok. 5.000 ton z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pom.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie, 87-410 Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 05.04.2017
  • Data składania ofert 14.04.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 14.04.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 59739 - 2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian