Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw i samorządów osiedlowych z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu zmiany statutów sołectw i samorządów osiedlowych

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 04.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 11/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw i samorządów osiedlowych z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu zmiany statutów sołectw i samorządów osiedlowych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1) w związku z § 3 załącznika do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 46, poz. 322)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian