Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 31.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 116/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz Uchwały Nr XIII/127/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian