Zarządzenie Nr 119a /2017 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 31.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 119a/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.), § 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. Nr 96, poz. 850), § 2 Zarządzenia nr 143/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian