Zarządzenie nr 132/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Osiedlowego Osiedle Jana Kochanowskiego

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 08.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 132/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Osiedlowego Osiedle Jana Kochanowskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 31 ust. 1 Statutu samorządu osiedlowego, stanowiącego załącznik nr 25 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XIII/109/16 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1798), zmienionej uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3247) oraz uchwałą nr V/40/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 1450)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian