Zarządzenie nr 145/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim, Targowiska Miejskiego „MÓJ RYNEK” w Kowalewie Pomorskim oraz Remizo-świetlicy w Srebrnikach

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 21.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 145/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim, Targowiska Miejskiego "MÓJ RYNEK" w Kowalewie Pomorskim oraz Remizo-świetlicy w Srebrnikach
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) w związku art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian