Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 05.03.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 35/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815, art. 13 ust. 1 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284/, §6 pkt 1 lit. h Zarządzenia Nr 103 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 28.07.2017 r.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian