Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnoszących się do projektu uchwały w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach oraz zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 12.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 52/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnoszących się do projektu uchwały w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach oraz zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 2 pkt. 1 szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/322/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kowalewo Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2010, Nr 197, poz. 2676)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian