Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie dotyczących projektu zmiany statutu samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 14.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie dotyczących projektu zmiany statutu samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5a oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.1) w związku § 3 załącznika do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 322)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian