Zawiadomienie: dnia 18.12.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.13.2019 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie zakładu produkcyjnego „Gold-Drew”, zlokalizowanego pod adresem 87-400 Golub-Dobrzyń Kiełpiny 5, działki ewid. Nr 59/1, 59/3, 59/5, 59/6 w obrębie nr 6

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian