Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.02.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.17.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 294 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian