Zawiadomienie: … w dniu 22.10.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.24.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian