Zmiana godziny posiedzenia Komisji

Informuję, iż nastąpiła zmiana godziny wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z Komisją Budżetową i Samorządu. Posiedzenie odbędzie się 20 września br. o godzinie 12:00 – /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
18.09.2019r.

Informacje

Rejestr zmian