Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2018 Projekt uchwały XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 Zarządzenie nr 164/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 09.10.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 339/1, Mariany) Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 Zarządzenie nr 162/2018 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 Zarządzenie nr 161/2018 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli Szczegóły
Przetargi 10.10.2018 Przetarg nieograniczony ofertowy w formie zbierania ofert na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Chopina 26, 87-410 Kowalewo Pomorskie o łącznej pow. 28.07 m2 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na realizację zadania pn.: Budowę Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Wykaz osób pełniących funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.10.2018 Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim ogłasza nabór NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na październik 2018r. Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 Zarządzenie Nr 147/2018 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 101/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała nr XXXVII/327/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała nr XXXVII/326/18 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała nr XXXVII/325/18 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała Nr XXXVII/324/18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała nr XXXVII/323/18 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała nr XXXVII/322/18 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 80 81 »