Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.03.2017 Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
Przetargi 24.03.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Szewa, Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23.03.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 XXI Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Przetargi 24.03.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4, o pow. użytkowej 32,33 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 11 przy ul. Plac 700-lecia w Kowalewie Pomorskim łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Komunikat z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Komunikat z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Obwieszczenie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 22.03.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 6/1, Kowalewo Pomorskie ul. Plac 700- lecia 1) Szczegóły
Przetargi 20.03.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole (nr dz. 36/5) Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Interpretacja indywidualna w zakresie podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych – FN.310.2.2016 Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Interpretacja indywidualna w zakresie podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych – FN.310.1.2016 Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach utrzymania projektu ”Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Wynik kontroli: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. w imieniu której, na mocy pełnomocnictwa z dnia 24.11.2016 r. znak Or.077.111.2016 działa Aleksandra Jaczun–Dorau reprezentująca Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau , z siedzibą przy ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń , wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 9, 17, 16, 8, 5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Kowalewo Pomorskie oraz na działkach nr ewidencyjny 148, 144, 141, 260, 257, 256, 249/4, 240 położonych w obrębie ewidencyjnym Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 10.03.2017 Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 10.03.2017 Zarządzenie 30/2017 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Przywracamy urok naszej gminie” przeprowadzonym w 2016 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 10.03.2017 Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną” przeprowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie w edycji 2016/2017 Szczegóły
« 1 2 3 35 36 »