Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 23.06.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz 118/4) Szczegóły
Przetargi 23.06.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz 361, Mariany) Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 22.06.2017 Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 119/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 Zarządzenie Nr 83 /2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.06.2017 Ogłoszenie o konkursie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Wielkie Rychnowo 53, 87- 410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zapytanie ofertowe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych autystycznych Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 19.06.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki nr 220/1 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działki nr 51/101 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Projekty uchwał XXIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Informacja podsumowująca z konsultacji społecznych w sprawie zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 12 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim sporządzony dnia 11 czerwca 2017r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim sporządzony dnia 11 czerwca 2017r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Przetargi 14.06.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4, o pow. użytkowej 16,40 m 2znajdującego się w budynku numer 31 w Bielsku, Gmina Kowalewo Pomorskie wraz z pomieszczeniem przynależnym (obejmującym pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 14,84 m2), łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 XXIII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 12.06.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 64/2 Nowy Dwór; działka nr 148/1 Sierakowo) Szczegóły
« 1 2 3 43 44 »