Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.04.2017 Uchwała Nr XXII/194/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 25.04.2017 Uchwała Nr XXII/193/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2017 Uchwała Nr XXII/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2017 Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz wprowadzenia Planu akcji kurierskiej Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Uchwała Nr 1/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Szczegóły
Akty prawne 24.04.2017 Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie powołania koordynatora gminnego Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE: W dniach od 2 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Informacja: W dniach od 02 maja 2017 r. do dnia 05 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Przetargi 21.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 196 w miejscowości Frydrychowo Szczegóły
Przetargi 21.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 50 w miejscowości Elzanowo Szczegóły
Przetargi 21.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 42 w miejscowości Mlewiec Szczegóły
Przetargi 20.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 72 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 18.04.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 146, Bielsk) Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 12.04.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 11/12, cz. dz. nr 43/3 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) ) Szczegóły
« 1 2 3 38 39 »