Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2019 Obwieszczenie SKO-60-32/19 z dnia 29 listopada 2019r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,10 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 311 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Obwieszczenie SKO-60-33/19 z dnia 29 listopada 2019r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Borówno i Elzanowo Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała nr XII/103/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała nr XII/102/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała nr XII/101/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała nr XII/100/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała nr XII/99/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała nr XII/98/19 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr XII/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała nr XII/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 03.12.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.11.2018 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasków iżwirów, na działkach nr ew. 200 i 201/3 w miejscowości Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 169/2019 w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 165/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 164/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 166/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 163/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 167/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 162/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
« 1 2 3 117 118 »