Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/93/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/92/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA Nr XI/91/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Interpelacja z dnia 28.10.2019r. dotycząca wykonania nawierzchni asfaltowej przy cmentarzu w Chełmoniu Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Wniosek Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe „Mała Ojczyzna” z dnia 08.10.2019r. dotyczącego przekazania kwoty 112.500,00 zł przeznaczonych w uchwale nr X/81/19 z dnia 26 września 2019 r. na „Dotację celową dla Gminy Golub – Dobrzyń na dofinansowanie udziału w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy” na zakup kamienia do naprawy dróg gminnych w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Jolanty Wypych z dn. 24.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Piotra Strzeleckiego z dn. 24.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Piotra Sęk z dn. 30.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Grzegorza Regulskiego z dn. 30.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Jerzego Orłowskiego z dn. 15.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Wojciecha Małkiewicza z dn. 29.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Ryszarda Lipińskiego z dn. 29.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Przemysława Lewandowskiego z dn. 16.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Jerzego Koralewskiego z dn. 30.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Michała Klafczyńskiego z dn. 23.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Stanisława Kaznowskiego z dn. 03.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Hanny Kalinowskiej z dn. 30.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Marcina Dunajskiego z dn. 30.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Haliny Dąbrowskiej z dn. 25.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Roberta Bejgier z dn. 26.04.2019r. Szczegóły
« 1 2 3 4 115 116 »