Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 12.06.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Szewa Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci  wodociągowej w miejscowości Mariany do dz. nr 344/1 i 344/2 gmina Kowalewo Pomorskie” Wydatek w ramach zadania: Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w miejscowości Mariany Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie wysokości nagród za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach w konkursie „Piękna Gmina” 2016 r., przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.06.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.2.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory” Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 7 czerwca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023” Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 07.06.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie zasad wymiany okien i drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe” Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacji centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Informacja o zmianie terminu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Szczegóły
Przetargi 02.06.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4, o pow. użytkowej 32,33 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 11 przy ul. Plac 700-lecia w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Przetargi 02.06.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłoszenie, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 82/2 o powierzchni 17,50 m2 Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31.05.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 40/37, Piątkowo) Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Informacja z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
« 1 2 3 4 43 44 »