Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOWALEWO POMORSKIE Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Wykonanie usługi polegającej na obsłudze serwisowej w zakresie przeglądów instalacji technologii basenowej wraz z wymianą koniecznych elementów eksploatacyjnych podlegających okresowemu zużyciu oraz wykonaniu koniecznych prac dodatkowych w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 15.05. 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 16.05.2017 ZARZĄDZENIE Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Szczegóły
Akty prawne 16.05.2017 Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia zarejestrowania liczby kandydatów na radnych równej liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego Szczegóły
Przetargi 12.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 Zarządzenie nr 54/2017 w sprawie ustalenia cennika opłat na pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.05.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10.05.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 40/36 i 40/37, Piątkowo) Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10.05.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 82/2, Pluskowęsy) Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 40/36 oraz 40/37, położonych w obrębie ewidencyjnym Piątkowo Szczegóły
Akty prawne 08.05.2017 Pismo okólne Nr 1 /2016 zmieniające Pismo Okólne Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 42 w miejscowości Mlewiec Szczegóły
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 160/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 50 w miejscowości Elzanowo Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 roku Szczegóły
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 196 w miejscowości Frydrychowo Szczegóły
« 1 2 3 4 41 42 »