Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2017 Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Ogłoszenie Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 09.03.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (części działki nr 82/2) Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 09.03.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 129) Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu której na mocy pełnomocnictwa z dnia 02.11.2016 r. , znak TIiGG.7011.4.2016 działa Pan Marek Patuła zam. ul. Familijna 28, 87-100 Toruń reprezentujący Biuro Techniki Budowlanej Anna Wiese – Patuła z siedzibą przy ul. Familijnej 28 w Toruniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. : „ Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu„ na działce nr geodez. 1, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom. , gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Przetargi 07.03.2017 Przetarg nieograniczony ofertowy w formie zbierania ofert na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego pod nr 75 w miejscowości Pluskowęsy o łącznej pow. 38,55 m2 Szczegóły
Przetargi 06.03.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników postępowania na zbycie nieruchomości (nr dz. 118 Srebrniki) Szczegóły
Przetargi 06.03.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników postępowania na zbycie nieruchomości (nr dz. 81/1 Wielkie Rychnowo) Szczegóły
Przetargi 06.03.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników postępowania na zbycie nieruchomości (nr dz. 36/4 Napole) Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZMIANA OGŁOSZENIA: Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysem dla projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zaproszenie do składania ofert: usługi kominiarskie Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i budynku stajni – wozowni przy ul. Plac Wolności 1 Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Zapytanie ofertowe: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Przetargi 27.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie (dz. nr 118/4) Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na marzec 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Ogłoszenie Burmistrza z dnia 23.02.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Przetargi 24.02.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 38/6 o powierzchni łącznej 18,40 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 15 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 1 800 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym Wykonawca na stacji paliw dysponował olejem Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
« 1 2 3 4 35 36 »