Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 12.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy, Gmina Kowalewo Pomorskie. Pierwszy przetarg, który odbył się 10.03.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym (dz. nr 91) Szczegóły
Przetargi 10.04.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 76) Szczegóły
Przetargi 10.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 342/2) Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Zarządzenie Nr 46 w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. „Nasi dzielni strażacy” Szczegóły
Przetargi 07.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 160/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.04.2017 Zakup i transport kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich oraz frakcji 0 – 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich, w ilości ok. 5.000 ton z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pom. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na kwiecień 2017 roku Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 04.04.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 339/4) Szczegóły
Przetargi 05.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie Pierwszy przetarg, który odbył się 14.02.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nazwa zamówienie publicznego: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadania: 1. Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu. 2. Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej. z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 Zarządzenie Nr 35/2017 dot. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo-Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42 mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.23.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 110148C, 110149C, 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.22.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, Gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie Nr 45/ 2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
« 1 2 3 4 38 39 »