Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 30.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działkach o nr geod. 36, 37 i 39 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 02 Szczegóły
Akty prawne 29.05.2017 Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie „Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 Zarządzenie nr 64/2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 Zarządzenie nr 63/2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 Zarządzenie nr 62/2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na czerwiec 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Przetargi 24.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany (nr dz. 339/4) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.05.2017 Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego na Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia ul. Jana Pawła II 2a w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.05.2017 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie „Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
Przetargi 23.05.2017 Informacja o omyłkowym zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Szczegóły
Przetargi 23.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany (nr dz. 364) Szczegóły
Przetargi 23.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany (nr dz. 339/1) Szczegóły
Akty prawne 22.05.2017 Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Informacja opublikowana na podstawie ustawy o systemie oświaty Szczegóły
Akty prawne 22.05.2017 Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 43 44 »