Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.07.2017 Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie wprowadzenia opłat za bilet indywidualnego korzystania z pływalni w Kowalewie Pomorskim „Senior” Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dz. nr 215/8 Frydrychowo, dz. nr 8/2 Kowalewo Pomorskie obręb IV) Szczegóły
Akty prawne 06.07.2017 Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.07.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 113 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr XXIII/205/17 zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023 Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Obwieszczenie dotyczące ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 18 obręb Mlewo w miejscowości Mlewo” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie procedur kontrolnych i obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 28.06.2017 Uchwała Nr XXIII/195/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Zarządzenie Nr 89/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Uchwała Nr XXIII/208/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Uchwała Nr XXIII/207/17 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Uchwała Nr XXIII/206/17 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Uchwała Nr XXIII/205/17 zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023 Szczegóły
Przetargi 27.06.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działkach o nr geod. 36, 37 i 39 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 02 Szczegóły
Przetargi 27.06.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 31/2 w miejscowości Szewa Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Uchwała Nr XXIII/204/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/190/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Uchwała Nr XXIII/203/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 46 47 »