Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.12.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 28.12.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr geod. 67/17, Frydrychowo) Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Projekty uchwał XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 XXVIII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOWALEWA POMORSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 Zarządzenie Nr 157/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/07 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 17.09.2007 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne Szczegóły
Przetargi 14.12.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, oznaczoną geodezyjnie jako działka 15 o powierzchni 5,1800 ha – (w/g użytków: RV-0.2900 ha, RVI-1.4600 ha, N-3.4300 ha) z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.12.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zmiana terminu posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 08.12.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 108/5, obręb Sierakowo; część działki nr 159, 03 obręb miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Zarządzenie Nr 153/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Zarządzenie Nr 149A/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Zarządzenie Nr 147/2017 w sprawie w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 ZAPYTANIE  OFERTOWE: Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 Zarządzenie Nr 149/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
« 1 2 3 4 5 59 60 »