Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania n.p.: ,,Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową na ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorski,, Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu realizacji przyznawania ,,Karty Dużej Rodziny,, Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wysokości nagród w konkursie ,,Przywracamy urok naszej gminie,, przeprowadzonym w 2015 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 25.02.2016 roku w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracownika do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy i reprezentacji. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 09.02. 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. ,,Nasi dzielni strażacy,, Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 05.02.2016r w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 09/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji oceniającej złożone oferty w konkursie otwartym na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej w roku 2016. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek oświatowych podczas ich nieobecności, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym Szczegóły
« 1 2 36 37 38 39 40 46 47 »