Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.02.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 16.01.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Raport z czynności kontrolnych dot. operacji „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec – Gapa – Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Projekty uchwał XX sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 354) Szczegóły
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 91) Szczegóły
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 67) Szczegóły
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 36/5) Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco- chłodzącego) w budynku świetlicy w miejscowości Lipienica Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Obwieszczenie: …wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem gazu w miejscowości Zapluskowęsy – realizacja inwestycji na działce nr 9 obręb ewidencyjny 01 Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie … Szczegóły
Przetargi 07.02.2017 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego w Pluskowęsach” Szczegóły
Przetargi 06.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany, (nr dz. 354) Szczegóły
Przetargi 06.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo (nr dz. 81/2) Szczegóły
Przetargi 06.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki (nr dz. 76) Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Skan uchwały Nr 7/D/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.01.2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 03.02.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 32 w miejscowości Chełmoniec Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
« 1 2 37 38 39 40 41 70 71 »