Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie z dnia 15.10.2021 r.: (Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęci u procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi i stacją transformatorową, zlokalizowanej na działce nr 305, w obrębie Zapluskowęsy, jednostka ewidencyjna Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko dobrzyński, województwo kujawsko pomorskie”) 11:55 15-10-2021 Artykuł Szczegóły
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.24.2021 z dnia 15.10.2021 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi i stacją transformatorową, zlokalizowanej na działce nr 305, w obrębie Zapluskowęsy, jednostka ewidencyjna Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” 11:48 15-10-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.10.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny (dot. działka nr 56/1 i 57 obręb ewidencyjny Piątkowo) 10:06 15-10-2021 Artykuł Szczegóły
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.23.2021 z dnia 14.10.2021 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, powiększenie hali produkcyjno-magazynowej w trakcie budowy, budowa silosów magazynowych w ramach istniejącej powierzchni magazynowej, przeznaczenie istniejącego terenu utwardzonego na parking samochodów osobowych ” 14:24 14-10-2021 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego – maszyny do obróbki metali – tokarni o numerze identyfikacyjnym TUJ 48 nr 1181400 -3012 , rok budowy – 1964 11:20 14-10-2021 Przetargi Szczegóły
Uchwała nr XXXII/268/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego 08:10 14-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w październiku 2021 r. 14:15 13-10-2021 Artykuł Szczegóły
Petycja dotycząca wydatkowania środków na profilaktykę alkoholową 13:14 13-10-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 100/2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim 14:31 12-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 104/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok 14:10 12-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 11:31 12-10-2021 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Zarządzenie nr 107/2021 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 11:22 12-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy znak TIiGG.6730.68.2021 z dnia 12.10.2021r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,0 MW z możliwością realizacji w trzech etapach – każdy o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 35/1 obręb ewidencyjny Frydrychowo, gm. Kowalewo Pomorskie 07:22 12-10-2021 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXXIII/279/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2030 14:53 11-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIII/281/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kowalewie Pomorskim 14:09 11-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIII/278/21 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 14:08 11-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIII/277/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 14:08 11-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – GMINA KOWALEWO POMORSKIE 14:03 11-10-2021 Artykuł Szczegóły
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ GMINY KOWALEWO POMORSKIE w 2019 roku 13:56 11-10-2021 Artykuł Szczegóły
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ GMINY KOWALEWO POMORSKIE w 2020 roku 13:56 11-10-2021 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 179 180 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>