Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie” 15:56 22-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr geod. 120, położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie 15:24 22-09-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie” 15:20 22-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomośc i informację, że w dniu 22.09.2020r. została wydana decyzja znak OŚRIEG.6220.8.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasku „NOWY DW ÓR XI i XII” na działce nr ew. 50/2 obręb Nowy Dwór w miejscowości Nowy Dwór gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko dobrzyński”. 15:11 22-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie – obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.8.2020 z dnia 22.09.2020r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasku „NOWY DWÓR XI i XII” na działce nr ew. 50/2 obręb Nowy Dwór w miejscowości Nowy Dwór gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” 14:42 22-09-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na działce o nr ewid. 1/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie 13:49 21-09-2020 Artykuł Szczegóły
Projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim 11:38 21-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 94/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim 11:32 21-09-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie: Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 2A i studni nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Mariany gm. Kowalewo Pomorskiego, pow. golubsko-dobrzyński na terenie działek ewidencyjnych: nr 339/2 obręb ewid. nr 0009 Mariany i nr 251/2 obręb ewid. nr 0022 Wielkie Rychnowo 13:32 18-09-2020 Artykuł Szczegóły
XXII Sesja Rady Miejskiej 09:58 18-09-2020 Artykuł Szczegóły
XXI Sesja Rady Miejskiej 09:20 18-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 73 b/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim 12:00 16-09-2020 Akty prawne Szczegóły
Zapytanie ofertowe na „Przebudowę filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące” 11:34 16-09-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15:10 15-09-2020 Artykuł Szczegóły
Petycja osób zainteresowanych, w sprawie zarządzania i konserwacji hydrantów jako zadania własnego gminy, na podstawie prawnej art. 63 Konstytucji Polski i art. 2 ustawy z dnia 11.07.2014r o petycjach 14:23 15-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 13:14 15-09-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie) 13:08 15-09-2020 Artykuł Szczegóły
Przetarg nieograniczony na przebudowę części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim 11:30 15-09-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 11:49 14-09-2020 Akty prawne Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 67/17 Frydrychowo) 11:04 11-09-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 142 143 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>